Restaurant & Cafe Gruppen AS
      

OM OSS

Restaurant og Cafe Gruppen (RCG) er en frivillig innkjøpsorganisasjon som har til hensikt å fremme fortjenestemulighetene for deltagende restauranter og kafeer med hovedvekt på strømlinjeforming av engros- og detaljfunksjonen. Dette for å oppnå best mulig innkjøps- og leveringsbetingelser fra grossister og leverandører.

Innkjøpsprisene som de aller fleste restauranter og kafeer har, synes vi er alt for høye i forhold til det lavpriskjedene innen dagligvarebransjen klarer å oppnå. Grunnen til dagligvarebransjens rimelige innkjøp er enten kjedetilknytning eller medlemskap i en innkjøpsorganisasjon. Det er dette RCG ønsker å oppnå blant restauranter og kafeer. Dette medfører at RCG, på vegne av alle medlemmene i gruppen, vil forhandle pris og rabatter med grossister, leverandør og direkte leverandører.

RCG setter ingen betingelser vedrørende bytte av leverandører eller grossist for å bli medlem, men skal RCG oppnå forsterkningsrabatter så er det en fordel at de fleste følger lojalt opp på de avtalene som RCG inngår. Dette vil også påvirke forhandlingsresultatene. Høyt volum = høy rabatt!

I 1999 gikk vi sammen 30 restauranter og begynte å forhandle innkjøpspriser sammen. Idag er vi ca. 3.200 selektivt utvalgte serveringssteder i sentrale strøk av Norge.

RCG tar ingen medlemskontingent, så det er ingen grunn for ikke å bli medlem.

La oss sette liv i gamle ordtak: Sammen er vi (enda) sterkere! La oss bli en kraftig pressgruppe for å oppnå rimeligere innkjøpspriser til serveringssteder i Norden.

omsoss